لطفا مبلغ بدهکاری صورتحساب خود را وارد نمایید. این درگاه پرداختی ویژه تولیدی نهال است و هیچ هزینه افزوده‌ و محدودیتی برای شما ندارد.